STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112441 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 05-IBM/20230426/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

112442 Xe lăn TTBYT Loại A BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS HẢI PHÒNG 0106/2023/PL- CARITAS Còn hiệu lực
05/06/2023

112443 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 01-IBM/20230626/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

112444 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 03/2023 Còn hiệu lực
12/09/2023

112445 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 66/2020/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

112446 XE LĂN - WHEELCHAIR BME 4611c TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI ANH VB01 Còn hiệu lực
28/06/2023

112447 Xe lăn chạy điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 01-0118ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

112448 XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 108-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
28/06/2019

112449 Xe lăn cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1850/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
25/10/2019

112450 Xe lăn cho người khuyết Tật TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 310-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
03/03/2020

112451 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018063 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
12/06/2019

112452 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 089-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

112453 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200471 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
27/08/2020

112454 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200500 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
11/09/2020

112455 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 10920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2020

112456 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1917-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

112457 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1614-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

112458 Xe lăn cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

112459 Xe lăn có bô dùng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 06/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

112460 Xe lăn có bô dùng cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 06/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021