STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112461 X-Ray Sensor Sleeve TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 038-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

112462 XA AneuScore I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Đã thu hồi
21/09/2021

112463 XA AneuScore I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
21/09/2021

112464 Xà mâu dài 20cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

112465 XANH METHYLEN 1% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

112466 Xe đẩy bình ô xy TTBYT Loại A DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ 05/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

112467 Xe băng ca INOX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 07/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

112468 Xe cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1661/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Đã thu hồi
20/07/2019

112469 Xe cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1661/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát Còn hiệu lực
20/07/2019

112470 Xe cáng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 06/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
12/12/2022

112471 Xe cáng bệnh nhân Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 04/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

112472 Xe cáng bệnh nhân Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 09/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
24/06/2023

112473 Xe cáng bệnh nhân Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 17/HP-PL/TBYT Đã thu hồi
28/11/2023

112474 Xe cáng bệnh nhân Inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 18/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

112475 Xe cáng cấp cứu TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 67/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/09/2019

112476 Xe cáng cấp cứu TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 67/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
02/06/2022

112477 Xe cáng gấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 843/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
24/07/2020

112478 Xe cáng nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1159/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Còn hiệu lực
05/10/2020

112479 Xe cáng nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

112480 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 169-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019