STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112501 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021429/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

112502 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 12/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/05/2022

112503 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 15/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/06/2022

112504 XE ĐẨY Y DỤNG CỤ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 08/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

112505 Xe đẩy y dụng cụ gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

112506 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

112507 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 160/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
15/12/2021

112508 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

112509 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 14/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
30/05/2022

112510 Xe đẩy y dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 0210.PLA/JINGDONG.LGMED Còn hiệu lực
02/10/2023

112511 Xe đẩy y dụng cụ đa năng và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 16/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/07/2023

112512 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 090719/170000115/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

112513 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 152-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
30/09/2019

112514 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 171-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
10/01/2020

112515 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181452 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
15/01/2021

112516 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021

112517 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

112518 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4054-6PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
05/11/2021

112519 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

112520 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 260922/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022