STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112521 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/128 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

112522 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0335/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

112523 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/618 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

112524 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/151 Còn hiệu lực
24/08/2022

112525 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/152 Còn hiệu lực
24/08/2022

112526 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/166 Còn hiệu lực
02/11/2022

112527 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1023PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
09/10/2023

112528 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
09/07/2019

112529 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

112530 Vòng van tim nhân tạo và bộ thước đo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-04/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

112531 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Annuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

112532 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Anuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

112533 Vòng van tim nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

112534 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/04/48 Còn hiệu lực
21/04/2022

112535 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/07/2019

112536 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

112537 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

112538 Vòng vén mô mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181607 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/03/2021

112539 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 83-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/06/2022

112540 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 101-2022/PL-PT Còn hiệu lực
02/08/2022