STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112621 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1360/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112622 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1343/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112623 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1342/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112624 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1363/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112625 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1361/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112626 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1362/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112627 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1252/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112628 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1267/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112629 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1268/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112630 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1456/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

112631 Vật tư tiêu hao là hộp cassette chứa cu-vét TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1173/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
18/12/2020

112632 Vật tư tiêu hao là hộp trống dùng để đựng thuốc thử sử dụng trên các hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1322/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112633 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1474/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
10/11/2020

112634 Vật tư tiêu hao là kim lấy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1477/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
13/11/2020

112635 Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1377/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020

112636 Vật tư tiêu hao là thuốc bão dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bão dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1341/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112637 Vật tư tiêu hao Nuôi cấy tế bào kèm dụng cụ trong nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 039-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
11/07/2019

112638 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy gây mê kèm thở, máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH 02B/UNDIS/2023 Còn hiệu lực
27/05/2023

112639 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy miễn dịch hóa phát quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 240311/PL/VTTHX Còn hiệu lực
11/03/2024

112640 Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy tiền phân tích. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1408/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/10/2020