STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112661 Vi dây dẫn can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 83-2023/PL-PT Còn hiệu lực
22/06/2023

112662 Vi dây dẫn can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 3006A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2023

112663 Vi dây dẫn chọc tách huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 148/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

112664 Vi dây dẫn chọc tách huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 166/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

112665 Vi dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0210/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

112666 Vi dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0150-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
18/01/2022

112667 Vi dây dẫn mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PT004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TTNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

112668 Vi dây dẫn đường sử dụng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 16-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
28/06/2019

112669 Vi dây dẫn đường sử dụng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 137-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
20/06/2020

112670 Vi ống can thiệp mạch máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 254-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
24/06/2019

112671 Vi ống can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 138-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
20/06/2020

112672 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018515 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

112673 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04280817 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

112674 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190383.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
14/01/2020

112675 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 92-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

112676 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

112677 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 534/170000035/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
08/11/2020

112678 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200674 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
09/11/2020

112679 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

112680 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019415A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020