STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112681 Vật tư đèn soi nội khí quản, tai mũi họng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 12/NG/2023 Còn hiệu lực
21/11/2023

112682 Vật tư, phụ kiện máy tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 05PL/23-HK Còn hiệu lực
29/03/2024

112683 Vật tư, phụ kiện Máy tán sỏi ngoài cơ thể (Extracorporeal Shockwave Lithotripter TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 507/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2023

112684 Vật tư, phụ kiện Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi Laser) (Holmium laser therapeutic apparatus) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 475/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

112685 Vật tư, phụ kiện máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi laser) - Model: HZ-E, HZ-B, HZ-D TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 01-2024/HK Đã thu hồi
19/01/2024

112686 Vật tư, phụ kiện máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi laser) - Model: HZ-E, HZ-B, HZ-D TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẰNG KHANG 02/PL-HK Còn hiệu lực
22/03/2024

112687 Váy chắn tia X dạng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1223-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

112688 Vật liệu cầm máu tự tiêu trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181266 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

112689 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112690 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

112691 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112692 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112693 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112694 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112695 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112696 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

112697 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 068/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
14/01/2020

112698 Vật liệu cấy ghép cột sống và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ Còn hiệu lực
23/07/2020

112699 Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định định tính Torch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 272022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

112700 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019