STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112781 Vi ống thông can thiệp nút mạch hóa chất TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181948 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
14/11/2021

112782 Vi ống thông (các loại) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1851-1CL6/3/2019 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
05/04/2021

112783 Vi ống thông (JMS Micro Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1457/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

112784 Vi ống thông (microcatheter) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 105 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2020

112785 Vi ống thông (MicroCatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 27/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

112786 Vi ống thông (Microcatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 381/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

112787 Vi Ống thông (Ống thông) can thiệp, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112788 Vi Ống thông (Ống thông) can thiệp, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112789 Vi Ống thông (Ống thông) can thiệp, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112790 Vi ống thông - Neuroslider TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 110/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

112791 Vi ống thông - Neuroslider TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 471/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

112792 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112793 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112794 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112795 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112796 Vi ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-171/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/10/2020

112797 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2041/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương Còn hiệu lực
13/06/2020

112798 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 2041/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

112799 Vi ống thông can thiệp cỡ 2.4Fr loại đồng trục TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 134.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
20/12/2021

112800 Vi ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0313/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021