STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113481 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 09/2022/PLTTBYT-LTC Đã thu hồi
27/02/2023

113482 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 09/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
27/02/2023

113483 Vật liệu chống ê buốt răng (Bảo vệ trong quá trình tẩy trắng răng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202422/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
23/05/2024

113484 Vật liệu chống khô miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

113485 Vật liệu chống sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-005-2021/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

113486 Vật liệu chống sâu răng và ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Đã thu hồi
13/07/2022

113487 Vật liệu chống sâu răng và ê buốt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20220713/PL-ANE Còn hiệu lực
22/07/2022

113488 Vật liệu chống sâu răng, chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0319CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
15/12/2019

113489 Vật liệu chuẩn bị nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 811/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

113490 Vật liệu chuẩn bị nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 06/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
21/02/2023

113491 Vật liệu chụp X Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

113492 Vật liệu co nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

113493 Vật liệu cố định TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1296.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Sao Việt Còn hiệu lực
01/11/2021

113494 Vật liệu cố định dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT 04/2022-PCBB Còn hiệu lực
09/01/2024

113495 Vật liệu Composite dùng để trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

113496 Vật liệu Composite gắn band TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113497 Vật liệu Composite gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113498 Vật liệu composite hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200406 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

113499 Vật liệu composite hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230227/SD/BPL Còn hiệu lực
02/03/2023

113500 Vật liệu composite hàn trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1144 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/07/2021