STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113521 Vật liệu dán hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220908/PL-IV-BOND Còn hiệu lực
26/12/2023

113522 Vật liệu dán khâu, mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191525 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

113523 Vật liệu dán khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

113524 Vật liệu dán răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2792A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

113525 Vật liệu dán trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1510/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/11/2022

113526 Vật liệu dán veneer nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 23022023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

113527 Vật liệu dùng làm răng giả dạng bột và lỏng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 007LPN/170000134/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NORITAKE VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021

113528 Vật liệu dùng làm răng giả, răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 010LPN/170000134/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN Còn hiệu lực
22/11/2021

113529 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1126/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2023

113530 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202204/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
11/10/2023

113531 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202323/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
29/12/2023

113532 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202412/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
03/04/2024

113533 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202414/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
03/04/2024

113534 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202415/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
06/04/2024

113535 Vật liệu dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202416/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
06/04/2024

113536 Vật liệu dùng trong nha khoa: hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 04-2023PL/DTH Đã thu hồi
29/07/2023

113537 Vật liệu dùng trong phục hình răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20231108/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
14/08/2023

113538 Vật liệu dùng trong tái tạo cùi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200403 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

113539 Vật liệu dùng để khám và điều trị y, nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT 1307/CBPL-ĐTP Còn hiệu lực
02/08/2023

113540 Vật liệu ép máng chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC 02-2023/KQPL-DETEC Còn hiệu lực
25/08/2023