STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113541 Vật liệu ép máng chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE 01-2024/PL-SINGAPORE Còn hiệu lực
19/03/2024

113542 Vật liệu ép máng duy trì TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019

113543 Vật liệu ép máng duy trì TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đã thu hồi
24/04/2021

113544 Vật liệu ép máng duy trì TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018. Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
26/04/2021

113545 Vật liệu ép máng nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 957/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

113546 Vật liệu gắn cầu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 945-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

113547 Vật liệu gắn dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 02SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

113548 Vật liệu gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/17000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/08/2019

113549 Vật liệu gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Đã thu hồi
24/04/2021

113550 Vật liệu gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0809/170000102/PCBPL-BYT/2018. Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
26/04/2021

113551 Vật liệu gắn mắc cài chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 15/112022 Còn hiệu lực
24/01/2024

113552 Vật liệu gắn mắc cài có đổi màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

113553 Vật liệu gắn mắc cài có đổi màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

113554 Vật liệu gắn mắc cài trên răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 278-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

113555 Vật liệu gắn mắc cài trên răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

113556 Vật liệu gắn mắc cài trên răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 30823-TH/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
03/08/2023

113557 Vật liệu gắn mắc cài, khâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 946-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

113558 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191436 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
26/12/2019

113559 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200773 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
18/12/2020

113560 Vật Liệu Gắn Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210305 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021