STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113581 Vật liệu ghi dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 061-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

113582 Vật liệu ghi dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

113583 Vật liệu giảm ê buốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

113584 Vật liệu giảm nhạy cảm và ngừa sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0324VANI-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

113585 Vật liệu Glass Ionomer trám răng quang trùng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

113586 Vật liệu Glass Ionomer để trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019

113587 Vật liệu hàn bít tủy răng dùng cho điều trị nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

113588 Vật liệu hàn gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 407-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
17/08/2019

113589 Vật liệu hàn ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

113590 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181592 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

113591 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181703 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

113592 Vật Liệu Hàn Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191204 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
06/11/2019

113593 Vật Liệu Hàn Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210304 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

113594 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 784/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
22/12/2021

113595 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 944-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

113596 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 230601/PL-BJM-B Còn hiệu lực
01/06/2023

113597 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/PL_Hanrang Còn hiệu lực
20/06/2023

113598 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202201PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
02/10/2023

113599 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 220915/PL-IV-ETDE Còn hiệu lực
26/12/2023

113600 Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20240123/SD/BPL2 Còn hiệu lực
27/01/2024