STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113641 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 02/2023/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/06/2023

113642 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 025/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
11/12/2023

113643 Vật liệu kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4074-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
15/12/2021

113644 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113645 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113646 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113647 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113648 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113649 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113650 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113651 Vật liệu kiểm soát TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 17/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

113652 Vật liệu kiểm soát 6 mức xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-076/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113653 Vật liệu kiểm soát 6 mức xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-032/PLTTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

113654 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm hóa mô miễn dịch để xác định sự gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ chuột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3540/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

113655 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm hóa mô miễn dịch để xác định sự gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ thỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2437/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

113656 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm hóa mô miễn dịch để xác định sự gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ thỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3539/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

113657 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm lai tại chỗ để đánh giá độ nhiễu của nền trong mẫu thử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1950/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

113658 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm lai tại chỗ để đánh giá độ nhiễu của nền trong mẫu thử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2554/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

113659 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1978/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

113660 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2416/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022