STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113701 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

113702 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

113703 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa mức 1 và 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

113704 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

113705 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 29-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113706 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Anti-Streptolysin O (ASO) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 71-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113707 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 82-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113708 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 85-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113709 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 30-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113710 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HDL/LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 30-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

113711 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 38B-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113712 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Microalbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 50-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113713 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor (RF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 56-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113714 Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Transferrin (TF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 57-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

113715 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm định lượng trong bộ protein đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

113716 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm định lượng trong bộ protein đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

113717 Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

113718 Vật liệu kiểm soát cho hệ thống quang học của máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3885/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

113719 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm hóa mô học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1555/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/03/2021

113720 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022