STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113721 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng HCV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC HLG-006-060522 Còn hiệu lực
05/06/2022

113722 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm/ phân tích tốc lắng máu ( tốc độ lắng hồng cầu). TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 03/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

113723 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 62 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/06/2019

113724 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 45 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

113725 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 44 PLOCD-NĐ36/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/06/2019

113726 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 03-0509PL/2022/MEDAZ Đã thu hồi
06/09/2022

113727 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích chất lượng tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 11-1906PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
19/06/2023

113728 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 43 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

113729 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23003 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

113730 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy Phân tích Miễn Dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 37 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

113731 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC 09/2023/PL/NĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

113732 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM 1223_PLHTB Còn hiệu lực
16/12/2023

113733 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM 1323_PLHTB Còn hiệu lực
16/12/2023

113734 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona (SARS-CoV-2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 41/200000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
20/05/2021

113735 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona (SARS-CoV-2) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 46/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

113736 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 57/2022-AVE/PĐ-PL Còn hiệu lực
23/06/2022

113737 Vật liệu kiểm soát dùng cho xét nghiệm xác định dấu ấn tim mạch (mức 1,2,3) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 2011-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
27/11/2023

113738 Vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 020/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

113739 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1879/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

113740 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4058/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024