STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113761 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-047/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

113762 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Toxoplasma gondii, kháng thể IgG và IgM kháng virus Rubella, kháng thể IgG và IgM kháng Cytomegalovirus và kháng thể IgG kháng virus Herpes Simplex loại 1 và 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-097/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113763 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Toxoplasma gondii, kháng thể IgG và IgM kháng virus Rubella, kháng thể IgG và IgM kháng Cytomegalovirus và kháng thể IgG kháng virus Herpes Simplex loại 1 và 2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-016/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

113764 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobulin G (IgG) kháng virus Mumps, virus Measles (Rubeola) và virus Varicella-Zoster (VZV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-062/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

113765 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1 nhóm O) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-096/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113766 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1 nhóm O) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-046/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

113767 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 2 (HIV-2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-086/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113768 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 2 (HIV-2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-053/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

113769 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2558/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

113770 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2557/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

113771 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-092/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

113772 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính SARS-CoV-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-056/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

113773 Vật liệu kiểm soát giám sát phép đo thể tích, độ dẫn điện và độ tán xạ ánh sáng trên máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-HEMA-192-C Đã thu hồi
22/02/2023

113774 Vật liệu kiểm soát giám sát phép đo thể tích, độ dẫn điện và độ tán xạ ánh sáng trên máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2305-PL-HEMA-003-B Còn hiệu lực
23/05/2023

113775 Vật liệu kiểm soát in vitro dùng trong xét nghiệm định tính vi rút SARS-CoV-2 sử dụng cho máy Real-time PCR TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/02/2022

113776 Vật liệu kiểm soát Invitro sử dụng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

113777 Vật liệu kiểm soát Invitro sử dụng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

113778 Vật liệu kiểm soát mẫu máu toàn phần đông khô cấp I,II,III 3x2x2ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL05/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

113779 Vật liệu kiểm soát mẫu nước tiểu đông khô cấp I, II, hộp 2x5x5ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG PL05/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

113780 Vật liệu kiểm soát máy đo nồng độ huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 664/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
01/02/2021