STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113801 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202309/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

113802 Vật liệu hàn răng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202318/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

113803 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 173-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
31/10/2019

113804 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

113805 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 4723-TH/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/07/2023

113806 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn và bột băng nha chu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI 290623-TH/2023/TTBYT Còn hiệu lực
29/06/2023

113807 Vật liệu hàn răng vĩnh viễn: vật liệu gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 269-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
31/10/2019

113808 Vật liệu hàn trám ống tủy dùng trong Nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1679/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Đã thu hồi
21/07/2019

113809 Vật liệu hàn trám ống tủy dùng trong Nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1679/170000074/ PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Đã thu hồi
21/07/2019

113810 Vật liệu hàn trám ống tủy dùng trong Nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1679/170000074/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2019

113811 Vật liệu hàn và gắn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH dược phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
02/05/2021

113812 Vật liệu hàn và tái tạo lại ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

113813 Vật liệu hàn, gắn răng vĩnh viễn người lớn, trẻ em TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 384-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

113814 Vật liệu hàn, trám bít ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 07092023/PL-MC01 Còn hiệu lực
07/09/2023

113815 Vật liệu hiệu chuẩn kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC THỌ 230704/PL/BIO Còn hiệu lực
04/07/2023

113816 Vật liệu hỗ trợ cấy ghép trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT PT 0323/PCBPL Còn hiệu lực
20/02/2024

113817 Vật liệu hỗ trợ dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-OP01-231011 Còn hiệu lực
12/10/2023

113818 Vật liệu hỗ trợ dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-TE01-231023 Còn hiệu lực
23/10/2023

113819 Vật liệu hỗ trợ lấy dấu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5422021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

113820 Vật liệu hydrophilic vinel polysiloxane lấy dấu răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019