STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113841 Vật liệu làm răng giả tạm thời ( Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

113842 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113843 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

113844 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

113845 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA EASY Còn hiệu lực
23/02/2021

113846 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1982021-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

113847 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1992021-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

113848 Vật liệu làm răng sứ giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 002-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

113849 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191339 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

113850 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-020-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

113851 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 03/2022-PL/HM Còn hiệu lực
03/03/2023

113852 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 11-11/2022 Còn hiệu lực
24/01/2024

113853 Vật liệu làm răng tạm JIG-TEM TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

113854 Vật liệu làm răng tạm Temp Putty TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

113855 Vật liệu làm răng tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 23052023PL Còn hiệu lực
23/05/2023

113856 Vật liệu làm sạch bề mặt răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2021

113857 Vật liệu làm sạch bề mặt răng giả TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2021

113858 Vật liệu làm sạch dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 197/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

113859 Vật liệu làm sạch mảng bám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1753/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Còn hiệu lực
12/11/2020

113860 Vật liệu làm sạch mão răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02210718 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT Còn hiệu lực
26/08/2019