STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116641 Đai kéo giãn cột sống điều trị đau lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181311-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

116642 Đai kéo giãn điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181312-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

116643 ĐAI KHÓA KHUỶU TAY VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

116644 Đai lưng cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

116645 Đai lưng cột sống cao TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

116646 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

116647 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

116648 Đai lưng hỗ trợ cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ MỸ HƯNG 012022/KQPL-PMH Còn hiệu lực
17/10/2022

116649 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190466.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

116650 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210008 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021

116651 Đai nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 01/VBPLAVATTUYTEHN Còn hiệu lực
22/02/2023

116652 Đai nẹp chấn thương chỉnh ORBE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190440.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
14/10/2020

116653 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180874 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

116654 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200604 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

116655 Đai nẹp cổ chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

116656 Đai nẹp cố định và hỗ trợ phục hồi cổ chân có nén Pavis NewEdge. Compression ankle brace - NewEdge TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2654 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Còn hiệu lực
10/10/2019

116657 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

116658 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM2 Còn hiệu lực
18/09/2023

116659 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 688/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Việt Ý Còn hiệu lực
27/04/2021

116660 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL0312/2023PCBPL-TBYT Đã thu hồi
08/01/2024