STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116821 Đầu dò siêu âm Convex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116822 Đầu dò siêu âm Convex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116823 Đầu dò siêu âm doppler thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1123/DMED/BPL Còn hiệu lực
19/05/2023

116824 Đầu dò siêu âm GE 3SC-RS, dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 311-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần ETT Còn hiệu lực
28/06/2019

116825 Đầu dò siêu âm GE 4C-RS, dùng cho máy siêu âm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 311-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần ETT Còn hiệu lực
28/06/2019

116826 Đầu dò siêu âm Liner TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116827 Đầu dò siêu âm lòng mạch ngoại biên kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-91/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2023

116828 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

116829 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1648/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

116830 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

116831 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 455/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2021

116832 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

116833 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

116834 Đầu dò siêu âm sử dụng cho máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 42-PL-AL Còn hiệu lực
13/12/2023

116835 Đầu dò siêu âm thành mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0623/DMED/BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

116836 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018756 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
04/11/2019

116837 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116838 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116839 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-63/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

116840 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20122023/PL-PV018 Còn hiệu lực
16/01/2024