STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116921 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

116922 Đầu dò siêu âm nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 500/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

116923 Đầu dò siêu âm sử dụng cho máy siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 42-PL-AL Còn hiệu lực
13/12/2023

116924 Đầu dò siêu âm thành mạch trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0623/DMED/BPL Còn hiệu lực
13/04/2023

116925 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018756 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MAI GIA Còn hiệu lực
04/11/2019

116926 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116927 Đầu dò siêu âm tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 175/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

116928 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-63/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

116929 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20122023/PL-PV018 Còn hiệu lực
16/01/2024

116930 Đầu dò siêu âm trong lòng mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 17042023/PL-Reconnaissance PV .018 Còn hiệu lực
16/01/2024

116931 Đầu dò SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

116932 Đầu dò sử dụng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0504/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

116933 Đầu dò sử dụng nhiều lần dùng cho Hệ thống định vị khối u TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC PL0404/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

116934 Đầu dò TOCO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

116935 Đầu dò Toco dùng cho máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 39/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

116936 Đầu dò US TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1983/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T&H Còn hiệu lực
01/02/2021

116937 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro /Hipro -1.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

116938 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 13.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

116939 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 3.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022

116940 Đầu dò vật tư tiêu hao thiết bị Hipro/ Hipro-S – 4.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021063A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2022