STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117161 Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài 285 x 280 x 100mm, kích thước trong 262 x 262x 84mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

117162 Đầu cắm nhanh khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191597 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
03/03/2020

117163 Đầu chốt cho đinh đóng nội tủy đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117164 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117165 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117166 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117167 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay có chốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117168 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4052021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần y tế Việt Phát Còn hiệu lực
07/09/2021

117169 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 11/VL Còn hiệu lực
13/03/2023

117170 Đầu hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

117171 Đầu nối an toàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1734/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/08/2019

117172 Đầu ống hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VD005d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Còn hiệu lực
01/07/2019

117173 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH 20221912 -DM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

117174 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117175 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117176 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi phía trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117177 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi phía trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117178 Đầu vít cho đinh đóng xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0511/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117179 Đầu vít cho đinh đóng xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

117180 Đầu vít cho đinh đóng xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022