STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118541 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 02/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

118542 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUỐC TẾ NATURAL LIFE 01/2023/PL-NATULIFE Còn hiệu lực
19/05/2023

118543 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

118544 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIKA PHARMA 01/2023/PL-BIKA Còn hiệu lực
11/07/2023

118545 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 01/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

118546 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 02/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

118547 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 01/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

118548 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 05/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
24/07/2023

118549 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 02/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
28/07/2023

118550 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BROPHARM 01/2023/PL-BROPHARM Còn hiệu lực
02/08/2023

118551 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 01/VBPL-DHĐ/2022 Còn hiệu lực
10/08/2023

118552 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 01/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

118553 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 02/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

118554 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICHIPHARMA 01/VBPL-ICP/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

118555 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 01/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
09/10/2023

118556 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 05/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

118557 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 06/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

118558 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 01/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

118559 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ 01/2023/PL-TH Còn hiệu lực
06/11/2023

118560 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC 01:2023/ PL- OTC Còn hiệu lực
13/11/2023