STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118581 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2023/PL-TLD Còn hiệu lực
20/11/2023

118582 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 01:2023/ PL- FAMAX Còn hiệu lực
21/11/2023

118583 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

118584 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH 01/2023/PL-TM Còn hiệu lực
29/11/2023

118585 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 03/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
30/11/2023

118586 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 02/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

118587 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀN VIỆT 01/2023/BPL-HANVIET Còn hiệu lực
09/01/2024

118588 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 03-2022/PL-TW4 Còn hiệu lực
17/01/2024

118589 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP 499/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2024

118590 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CEO VIỆT 02/2024/PL-CEOVIET Còn hiệu lực
23/04/2024

118591 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2024/PL-TLD Còn hiệu lực
10/04/2024

118592 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM 01/PL-BM/24 Còn hiệu lực
17/04/2024

118593 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC MPH 01-24/PL-MPH Còn hiệu lực
06/05/2024

118594 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MEDICINES 01/PL-MDC/22 Còn hiệu lực
08/05/2024

118595 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT 01/2024/PL-TCT Còn hiệu lực
01/06/2024

118596 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

118597 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 43-2022/VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

118598 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 42-2022/ VPC Còn hiệu lực
10/06/2024

118599 Xịt mũi FREE NOSE ANTIALLERGY 20ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

118600 Xịt mũi FREE NOSE PROPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACM VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019