STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118601 Xịt mũi - họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 543/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Còn hiệu lực
05/08/2021

118602 XỊT MŨI - HỌNG - XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
10/09/2021

118603 Xịt Mũi - Xoang Nhất An TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 924/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CỔ PHƯƠNG HƯƠNG MỘC AN Còn hiệu lực
16/06/2021

118604 Xịt mũi AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
02/11/2021

118605 Xịt mũi Allergicum MED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 503/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN PHẨM SINH HỌC NUTRI-PAX Còn hiệu lực
10/08/2019

118606 XỊT MŨI ANTIVIR ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/07/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

118607 XỊT MŨI ASIN CORONA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 976/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
21/12/2021

118608 XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 161/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/04/2021

118609 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 877/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
27/11/2021

118610 Xịt Mũi Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2238A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Còn hiệu lực
03/12/2021

118611 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2021/PL-CNL Còn hiệu lực
09/03/2022

118612 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 15/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

118613 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 16/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

118614 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 01/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

118615 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGHĨA DŨNG 02/2023/PL-ND Còn hiệu lực
03/04/2023

118616 XỊT MŨI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 01/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
14/08/2023

118617 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 02/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

118618 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 03/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

118619 XỊT MŨI BYEKUF TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Đã thu hồi
12/04/2022

118620 XỊT MŨI BYEKUF NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022