STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118641 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 02/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
04/03/2022

118642 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR 01/2022/PL-MEGA Còn hiệu lực
09/03/2022

118643 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MT VIỆT NAM 01/VBPL-MT/2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

118644 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE 01/2022/PL-GRL Còn hiệu lực
17/03/2022

118645 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÂM PHARMA 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
25/04/2022

118646 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÍN PHÁT 01/2022/PL-TINPHAT Còn hiệu lực
06/05/2022

118647 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 03/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

118648 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 01/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

118649 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 02/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

118650 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DƯỢC VẠN AN 01/BPL-VANAN Còn hiệu lực
01/10/2022

118651 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI 06/2022/PL-FUSI Còn hiệu lực
22/08/2023

118652 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI 07/2022/PL-FUSI Còn hiệu lực
07/09/2023

118653 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUNWIN 01/2023/PL-SW Còn hiệu lực
23/01/2024

118654 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC VINPHARCO 01/2024/PL-VINPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2024

118655 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 01/2024/PL-NAGARA Còn hiệu lực
05/04/2024

118656 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAMESCO 01/2024/PL-HAMESCO Còn hiệu lực
09/05/2024

118657 Xịt mũi họng CatTuong 5.0 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

118658 XỊT MŨI HỌNG DR. XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 24/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Sao Thái Dương Còn hiệu lực
15/01/2021

118659 Xịt mũi họng HQ HITMA TRISAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0750PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
01/09/2021

118660 Xịt mũi họng HQ Hitma trisat baby kids TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88821CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
29/12/2021