STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118661 Xịt mũi họng lợi khuẩn Subavax TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU 04/2022/PLTTBYT-AA Còn hiệu lực
11/06/2024

118662 XỊT MŨI HỌNG NAM GIA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MERIT VIỆT NAM 01/2022/PL- MARIT Còn hiệu lực
09/03/2022

118663 Xịt mũi họng Nano bạc CALIUSA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 85721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CALI USA Còn hiệu lực
29/12/2021

118664 Xịt mũi họng NASAMAX 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

118665 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
08/10/2021

118666 Xịt mũi họng Nasofa Spray TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIDAPHA Còn hiệu lực
22/10/2021

118667 Xịt mũi họng Organic PH1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 743/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Phú Hưng Còn hiệu lực
06/10/2021

118668 Xịt mũi họng Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 45/2023/STD-CV Còn hiệu lực
11/05/2023

118669 Xịt Mũi Họng Thảo Mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2202A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMINA Còn hiệu lực
20/11/2021

118670 Xịt mũi họng Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3072-64 PL-TTDV HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
15/02/2020

118671 Xịt mũi họng Well care TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 744/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh Còn hiệu lực
06/10/2021

118672 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AC8 02/2022/PL-AC8 Còn hiệu lực
13/04/2022

118673 Xịt mũi húng chanh nano bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC 03/2022/PL-HM Còn hiệu lực
25/04/2022

118674 Xịt mũi IDC SPRAY NANO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24421/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

118675 Xịt mũi IDC SPRAY NANO BABY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24521/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
22/12/2021

118676 Xịt mũi Ipadin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO 24/2023/PLB-HN Còn hiệu lực
23/11/2023

118677 Xịt mũi JAPONI SHARK TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-6 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
09/10/2021

118678 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 01/2022/PL- MEDIFA Còn hiệu lực
24/02/2022

118679 Xịt mũi keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINFACO 01/2022/PL-VINFACO Còn hiệu lực
04/07/2022

118680 XỊT MŨI KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO 01:2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
30/06/2023