STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119061 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 39-PL-AL Còn hiệu lực
11/10/2023

119062 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 13102023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

119063 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/02/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

119064 ĐÈN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0122/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

119065 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 18/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
26/10/2023

119066 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 031123/DPĐ-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

119067 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT/02/2023 Còn hiệu lực
07/11/2023

119068 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 01/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
09/11/2023

119069 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 08/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

119070 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 01122023/TA-PL Còn hiệu lực
01/12/2023

119071 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2123/GVN/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

119072 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TNTECH 03/TNTECH-2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2023

119073 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 17/23/PL-VT Còn hiệu lực
20/12/2023

119074 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 33/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

119075 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26/BPL-OST Còn hiệu lực
17/01/2024

119076 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2422/GVN/PL Còn hiệu lực
06/03/2024

119077 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 152-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

119078 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1202 Còn hiệu lực
16/02/2024

119079 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 0623/CKPL/MEDIGAS Đã thu hồi
21/05/2024

119080 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ 0524/CKPL/MEDIGAS Còn hiệu lực
21/05/2024