STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119141 Đèn mổ treo trần, đèn mổ di động kèm camera TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2053A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG ĐỨC Còn hiệu lực
25/12/2020

119142 Đèn mổ treo trần, Đèn mổ treo tường, Đèn mổ di động, Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 180523/ TV-PLTBYT Còn hiệu lực
18/05/2023

119143 Đèn mổ treo trần, Đèn mổ treo tường, Đèn mổ di động, Đèn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 180523-1/ TV-PLTBYT Còn hiệu lực
18/05/2023

119144 Đèn mổ treo tường 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

119145 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 03/TA-MAT-DM Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
27/06/2019

119146 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 04/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
14/06/2019

119147 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 52/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

119148 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/01/2021

119149 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0288/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHẢI ANH Còn hiệu lực
12/11/2021

119150 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CBPL/02/2022/CV-EMECC Còn hiệu lực
08/08/2022

119151 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 001/2023/PLTTBYT/BH Còn hiệu lực
06/09/2023

119152 Đèn mổ và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH UY 02/05/2024/MUE/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/05/2024

119153 Đèn mổ và phụ kiện ( Đèn khám bệnh di động, Đèn mổ treo trần, Đèn mổ gắn tường, Đèn mổ di động) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020671/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Còn hiệu lực
13/04/2021

119154 Đèn mổ và phụ kiện các loại TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/10/2020

119155 Đèn mổ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3889 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
07/07/2021

119156 Đèn mổ và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

119157 Đèn mổ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191083-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
24/10/2019

119158 Đèn mổ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210018 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
20/01/2021

119159 Đèn mổ đi động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Tân Việt Phan Còn hiệu lực
27/07/2021

119160 Đèn mổ, bàn mổ, bàn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY 02/180000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Đông Tây Còn hiệu lực
29/06/2019