STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119181 Đèn tiểu phẫu và thăm khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0001822/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

119182 Đèn tiểu phẫu và thăm khám kèm phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190703 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Draeger Việt Nam Còn hiệu lực
24/04/2020

119183 Đèn tiểu phẫu, bóng đèn mổ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1227 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

119184 Đèn tiểu phẫu-khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 89/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Còn hiệu lực
23/02/2021

119185 Đèn trám (Curing Light) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 121/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
15/10/2021

119186 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA6 Còn hiệu lực
30/07/2023

119187 Đèn trám nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/CEFLA-LED/BPL Còn hiệu lực
28/12/2023

119188 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018673 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
22/10/2019

119189 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181892 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
13/10/2021

119190 Đèn trám quang trùng học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 01/2022/PL-CNVN Còn hiệu lực
26/12/2022

119191 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0562PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
14/10/2020

119192 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0769PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
28/10/2021

119193 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0032022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
05/03/2022

119194 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 052022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
10/03/2022

119195 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0072022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
09/05/2022

119196 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 192022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
12/07/2022

119197 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 03.TT05.2022/PL-HH Còn hiệu lực
07/09/2022

119198 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG 03-22/KQPLYT-ND Còn hiệu lực
07/10/2022

119199 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TKG 06042023/TKG Còn hiệu lực
07/04/2023

119200 Đèn trám quang trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 01/2023/PL-CNVN Còn hiệu lực
10/07/2023