STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119201 Đèn treo trán TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 28072/2023/NMCE Còn hiệu lực
14/08/2023

119202 Đèn treo trán TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20231221/CBPL-BM Còn hiệu lực
21/12/2023

119203 Đèn treo trán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0164/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
18/09/2021

119204 Đèn treo trán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 07.06.2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

119205 Đèn trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 11-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/06/2023

119206 Đèn trị vàng da cho trẻ sơ sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1168/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

119207 Đèn trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20230222/PL-ANE Còn hiệu lực
22/02/2023

119208 Đèn trùng hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20211122/PL-ANE Còn hiệu lực
22/01/2024

119209 Đèn trùng hợp vật liệu trám răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2803/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
28/03/2022

119210 Đèn trùng hợp vật liệu trám răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2205/RESTO/PL-23 Còn hiệu lực
02/06/2023

119211 Đèn trùng hợp vật liệu trám răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 0206/ENDO/PL-23 Còn hiệu lực
09/06/2023

119212 ĐÈN TỬ NGOẠI TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 06/PLTBYT/2024 Còn hiệu lực
25/04/2024

119213 Đèn tử ngoại tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 09072018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
13/06/2019

119214 Đèn và giường điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 12/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

119215 Đèn và giường điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 04/2024-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/03/2024

119216 Đèn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 275/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
21/05/2020

119217 Đèn đặt nội khí quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

119218 Đèn đặt nội khí quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021413/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/10/2021

119219 Đèn đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 03 Còn hiệu lực
08/08/2022

119220 Đèn đặt nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 13.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023