STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119281 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 126-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

119282 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 30-PL-AL Còn hiệu lực
13/07/2023

119283 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 46/180000012/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/07/2023

119284 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA4 Còn hiệu lực
30/07/2023

119285 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 19-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023

119286 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 17082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

119287 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 128-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

119288 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023009/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
24/08/2023

119289 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20230913/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
14/09/2023

119290 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 39-PL-AL Còn hiệu lực
11/10/2023

119291 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 13102023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

119292 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Comen/02/2023 Còn hiệu lực
14/10/2023

119293 ĐÈN MỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0122/GVN/PL Còn hiệu lực
16/10/2023

119294 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 18/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
26/10/2023

119295 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 031123/DPĐ-PLTTBYT Còn hiệu lực
06/11/2023

119296 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI GT/02/2023 Còn hiệu lực
07/11/2023

119297 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 01/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
09/11/2023

119298 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 08/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

119299 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN 01122023/TA-PL Còn hiệu lực
01/12/2023

119300 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 2123/GVN/PL Còn hiệu lực
28/12/2023