STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119401 Đèn/máy phân tích chẩn đoán UV (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119402 Đèn chiều vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 912/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
24/07/2020

119403 Đèn chiếu sáng ghế nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 232/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

119404 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 750/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119405 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 751/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119406 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 752/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119407 Đèn chiếu điều trị vàng da và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 94/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119408 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 319/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hạnh Phúc Còn hiệu lực
01/11/2019

119409 Đèn mổ 2 nhánh treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2022

119410 Đèn mổ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2200 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

119411 Đèn phẫu thuật Emaled 300 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 05/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

119412 Đèn phẫu thuật Emaled 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 05/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

119413 Đèn phẫu thuật Emaled 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 05/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

119414 Đèn phẫu thuật Emaled 560 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 05/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

119415 Đèn soi da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM VBPL/0510/2022/DP Còn hiệu lực
12/10/2022

119416 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 05/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

119417 Đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

119418 Đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

119419 Đệm lót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

119420 Đệm lót TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022