STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119501 Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 89/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

119502 Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1115/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2021

119503 Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1114/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2021

119504 Đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG PL/18005970 Còn hiệu lực
26/04/2024

119505 Đĩa đệm cột sống lưng - ngực TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 420PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

119506 Đĩa đệm cột sống lưng - ngực TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1391PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

119507 Đĩa đệm cột sống lưng dạng cong và đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng, vật liệu Peek, phủ Titanium dùng trong phẫu thuật cột sống lưng. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM26-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

119508 Đĩa đệm cột sống lưng GOLIF và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2121/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế IMD Còn hiệu lực
06/07/2021

119509 Đĩa đệm cột sống lưng và cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16521/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bình An Medical Còn hiệu lực
28/10/2021

119510 Đĩa đệm cột sống lưng và cột sống cổ. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bình An Medical Còn hiệu lực
13/10/2021

119511 Đĩa đệm cột sống lưng, cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU 10/2022/KQPL-AC Còn hiệu lực
21/12/2022

119512 Đĩa đệm cột sống lưng, cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ CHẤN PHONG 02/2023/KQPL-CP Còn hiệu lực
27/06/2023

119513 Đĩa đệm cột sống lưng, cổ (Nerox Spinal Stabilization Peek Cage) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ CHẤN PHONG 03/2022/KQPL-CP Còn hiệu lực
16/06/2022

119514 Đĩa đệm cột sống lưng, cổ CERVICAL PEEK CAGE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 46/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Y tế Chấn Phong Còn hiệu lực
08/08/2019

119515 Đĩa đệm cột sống ngực - lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 468/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
24/08/2023

119516 Đĩa đệm cột sống ngực - lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 485/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
27/09/2023

119517 Đĩa đệm cột sống ngực - lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 488/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
29/09/2023

119518 Đĩa đệm cột sống nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0256/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
07/12/2020

119519 Đĩa đệm cột sống thắt lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181909/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
27/12/2021

119520 Đĩa đệm lưng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019021/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
31/12/2020