STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119521 Đèn đọc phim Xquang TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 142/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Còn hiệu lực
24/10/2019

119522 Đèn đọc phim XQuang TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2611/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết bị y tế Triệu Khang Còn hiệu lực
27/11/2019

119523 Đèn đội đầu dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 522/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Còn hiệu lực
31/05/2021

119524 Đèn đội đầu dùng trong y học phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN 09/2022/PLYT/VH-09 Còn hiệu lực
22/08/2022

119525 Đèn đội đầu LED dùng trong Y – Nha Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES 24SE003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY Cổ phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
15/07/2019

119526 Đèn đội đầu phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH WOWOOPS 07.PL/2024/ WOWOOPS Còn hiệu lực
29/03/2024

119527 Đèn đội đầu phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH WOWOOPS 22.PL/2024/ WOWOOPS Còn hiệu lực
23/05/2024

119528 Đèn đội đầu phẫu thuật kết hợp kính lúp vi phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/179 Còn hiệu lực
01/12/2023

119529 Đèn đội đầu phẫu thuật OPELA III TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 120/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Còn hiệu lực
22/02/2021

119530 Đèn đội đầu vi phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/055 Còn hiệu lực
01/04/2022

119531 Đèn đội đầu vi phẫu và kính lúp vi phẫu dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1833/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
11/11/2020

119532 Đèn/máy phân tích chẩn đoán UV (bao gồm dụng cụ, phụ kiện, phụ tùng thay thế) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

119533 Đèn chiều vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 912/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Còn hiệu lực
24/07/2020

119534 Đèn chiếu sáng ghế nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 232/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2020

119535 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 750/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119536 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 751/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119537 Đèn chiếu vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 752/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

119538 Đèn chiếu điều trị vàng da và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 94/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

119539 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 319/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hạnh Phúc Còn hiệu lực
01/11/2019

119540 Đèn mổ 2 nhánh treo trần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2022