STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119561 Đai bảo vệ đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

119562 Đai bảo vệ đầu gối VANTELIN COOL FIT/ VANTELIN SUPPORT COOL FIT Knee TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3701 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KOWA COMPANY, LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
24/03/2021

119563 ĐAI BÓ SAU PHẨU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MK-MEDICAL 01/MKMEDICAL Còn hiệu lực
25/04/2023

119564 Đai bó Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2232021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Y tế Gia Ngọc Còn hiệu lực
29/06/2021

119565 Đai bó y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC 08032022-GN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/05/2024

119566 Đai cẳng tay (trái phải) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119567 Đai cánh, cẳng tay trái – phải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119568 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 009/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

119569 Đai chỉnh hình nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 008/2022/CV-GS Còn hiệu lực
18/02/2022

119570 ĐAI CHỈNH HÌNH THẮT LƯNG VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

119571 Đai chống gù GOOD BACK TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

119572 Đai chống xoay cẳng bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119573 Đai chống xoay đùi bàn chân vải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119574 Đai cổ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

119575 Đai cổ chân A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

119576 Đai cổ cứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119577 Đai cổ mềm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119578 Đai cổ mềm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

119579 Đai cổ tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

119580 Đai cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018674 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
22/10/2019