STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119601 Đai cột sống lưới TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

119602 Đai Desault Size 2>4 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

119603 Đai Desault (trái – phải) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 077-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Cơ sở Kim Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

119604 ĐAI DESAUTL (TRÁI - PHẢI) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

119605 Đai desautl (trái - phải) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

119606 Đai di chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

119607 Đai ép tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 13.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2023

119608 Đai hỗ trợ cố định đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

119609 Đai hỗ trợ cố định đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20240326-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/03/2024

119610 Đai hỗ trợ di chuyển bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

119611 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20230523-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2023

119612 Đai hỗ trợ thắt lưng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI 20240325-HC/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/03/2024

119613 Đai hơi điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191217 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2019

119614 ĐAI KÉO CỔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

119615 đai kéo cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

119616 Đai kéo giãn cột sống điều trị đau cổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181311-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

119617 Đai kéo giãn cột sống điều trị đau lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181311-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

119618 Đai kéo giãn điều trị đau khớp gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181312-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

119619 ĐAI KHÓA KHUỶU TAY VỚI HỆ THỐNG BOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 319/2023/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/06/2023

119620 Đai kim loại dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 060624/TT-PLA2 Còn hiệu lực
07/06/2024