STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119621 Đai lưng cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
07/10/2023

119622 Đai lưng cột sống cao TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

119623 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

119624 Đai lưng hỗ trợ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/25082022/BCPBL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

119625 Đai lưng hỗ trợ cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ MỸ HƯNG 012022/KQPL-PMH Còn hiệu lực
17/10/2022

119626 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190466.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

119627 Đai nẹp chấn thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210008 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021

119628 Đai nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 01/VBPLAVATTUYTEHN Còn hiệu lực
22/02/2023

119629 Đai nẹp chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA 0001.2024PL-TK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2024

119630 Đai nẹp chấn thương chỉnh ORBE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190440.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
14/10/2020

119631 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180874 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

119632 Đai nẹp chỉnh hình medi các loại (không cấy ghép) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200604 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

119633 Đai nẹp cổ chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM Còn hiệu lực
18/09/2023

119634 Đai nẹp cố định và hỗ trợ phục hồi cổ chân có nén Pavis NewEdge. Compression ankle brace - NewEdge TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2654 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Còn hiệu lực
10/10/2019

119635 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 180/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
15/03/2021

119636 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED dainepHDM2 Còn hiệu lực
18/09/2023

119637 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 688/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Việt Ý Còn hiệu lực
27/04/2021

119638 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL0312/2023PCBPL-TBYT Đã thu hồi
08/01/2024

119639 Đai nẹp hỗ trợ chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý PL0412/2023PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

119640 Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 022/2022/CV-GS Còn hiệu lực
25/01/2022