STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120321 Đáy hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2682A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

120322 Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật Không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích thước ngoài 285 x 280 x 100mm, kích thước trong 262 x 262x 84mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Allgaier-Germany/300522 Còn hiệu lực
09/12/2023

120323 Đầu bọc cây quét máy quét dấu hàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM 040424/INVISALIGN-KQPL Còn hiệu lực
16/04/2024

120324 Đầu cắm nhanh khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191597 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG VƯƠNG Còn hiệu lực
03/03/2020

120325 Đầu chốt cho đinh đóng nội tủy đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120326 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120327 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120328 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120329 Đầu chốt cho đinh đóng đầu trên xương đùi chống xoay có chốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120330 Đầu côn có lọc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4052021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần y tế Việt Phát Còn hiệu lực
07/09/2021

120331 Đầu dò máy siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 11/VL Còn hiệu lực
13/03/2023

120332 Đầu hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 154/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Bệnh Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng Còn hiệu lực
10/06/2020

120333 Đầu nối an toàn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1734/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
17/08/2019

120334 Đầu ống hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VD005d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Còn hiệu lực
01/07/2019

120335 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH 20221912 -DM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

120336 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120337 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120338 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi phía trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120339 Đầu vít cho đinh đóng nội tủy xương đùi phía trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

120340 Đầu vít cho đinh đóng xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0511/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022