STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120661 Đèn Led D-2000 sử dụng trong Nha khoa (Mỗi đèn được đóng hộp bao gồm: Tay cầm có gắn thiết bị đầu ống dẫn quang, in, đế sạc pin với đồng hồ kỹ thuật) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 12082023-1-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2023

120662 Đèn LED dùng trong Nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 061-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
22/07/2019

120663 Đèn LED dùng trong Nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
22/07/2019

120664 Đèn led dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 27062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

120665 Đèn LED dùng trong Nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 22042024-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024

120666 Đèn LED dùng trong Nha khoa Linh kiện: -Light tip LED-10W -Light LED-10W -Battery LED-10W TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
22/07/2019

120667 Đèn LED Khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 15/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Y tế Hùng Duy Còn hiệu lực
08/10/2019

120668 Đèn LED LC Mini Light TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 33.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV N.K MAY MẮN Còn hiệu lực
06/12/2019

120669 Đèn LED phòng mổ di động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

120670 Đèn LED trị liệu ánh sáng xanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 01/2022/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
24/02/2022

120671 Đèn LED trị liệu ánh sáng đỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 02/2022/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
24/02/2022

120672 Đèn Led đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200744 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED Còn hiệu lực
03/12/2020

120673 Đèn Led đọc phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MAXMED 01/2024/PL-MAXED Còn hiệu lực
03/05/2024

120674 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 10217MP/ 170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/06/2019

120675 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 27-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

120676 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 37-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

120677 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 46CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

120678 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 69-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

120679 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 93-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

120680 Đèn mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 104-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019