STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120761 Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 09/PLYV Còn hiệu lực
23/05/2023

120762 Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

120763 Đèn mổ treo trần (không điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

120764 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 09/PLYV Còn hiệu lực
23/05/2023

120765 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 07/PLVM Còn hiệu lực
14/11/2023

120766 Đèn mổ treo trần (điều chỉnh nhiệt độ màu) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 12/PLVM Còn hiệu lực
31/01/2024

120767 Đèn mổ treo trần 1 chóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 841 PL CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT PHAN Còn hiệu lực
05/01/2020

120768 Đèn mổ treo trần 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

120769 Đèn mổ treo trần 1 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 03.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

120770 Đèn mổ treo trần 1 nhánh ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 01/2023-PLTTBYT-LA Còn hiệu lực
29/05/2023

120771 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

120772 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED có Camera và Monitor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

120773 ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH BÓNG LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 16062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

120774 Đèn mổ treo trần 2 chóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018177 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

120775 Đèn mổ treo trần 2 chóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018165 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

120776 Đèn mổ treo trần 2 chóa, công nghệ Led, 120.000 LUX & 120.000 LUX, và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019020/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
01/07/2019

120777 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 16-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

120778 Đèn Mổ Treo Trần 2 Nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2090B/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ THÁI SƠN Còn hiệu lực
23/01/2021

120779 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH AN 13/2022 CV-PBA Còn hiệu lực
24/11/2022

120780 Đèn mổ treo trần 2 nhánh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN TX-07/2023/PL Còn hiệu lực
09/02/2023