STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120821 Đèn tẩy trắng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 44/2024/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2024

120822 Đèn tẩy trắng răng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181078 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020

120823 Đèn tẩy trắng răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 008-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

120824 Đèn tẩy trắng răng và phụ kiện đồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 001-XV/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/03/2020

120825 Đèn thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

120826 Đèn tia cực tím TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

120827 Đèn tiệt trùng UV di động TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0312/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG Còn hiệu lực
06/06/2019

120828 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/07/2019

120829 ĐÈN TIỂU PHẪU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1005/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
17/08/2020

120830 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 253/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

120831 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 040122/PLYT-TPC Còn hiệu lực
04/04/2022

120832 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM EVN/02/PL Đã thu hồi
16/09/2022

120833 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM EVN/03/PL Đã thu hồi
16/09/2022

120834 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 0308/AB Còn hiệu lực
03/08/2023

120835 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 22.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

120836 Đèn tiểu phẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 24-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
21/09/2023

120837 Đèn tiểu phẫu (đèn thăm khám và làm thủ thuật) cùng phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHN-19/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
27/07/2021

120838 Đèn tiểu phẫu 01 bóng và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 387/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
03/04/2020

120839 Đèn tiểu phẫu dùng trong y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/063 Còn hiệu lực
26/09/2023

120840 Đèn tiểu phẩu OXYS TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0111/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
04/11/2019