STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1781 Băng cuộn co giãn không đan dệt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 04/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

1782 Băng cuộn co giãn không đan dệt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 01/2023/HCP-PL Đã thu hồi
08/03/2023

1783 Băng cuộn cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190429.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

1784 Băng cuộn dính không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC KHÁNH VÂN 01.2022-PLTBYT-KV Còn hiệu lực
23/08/2022

1785 Băng cuộn Europor TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

1786 Băng cuộn Euroreel TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

1787 Băng cuộn Eurosilk TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 093-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
22/08/2019

1788 Băng cuộn Eurosilk TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 32/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
16/09/2019

1789 Băng cuộn vải các cỡ. TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 61.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
23/12/2019

1790 Băng cuộn Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

1791 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00136/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BĂNG GẠC Y TẾ LỢI THÀNH Còn hiệu lực
08/06/2021

1792 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

1793 Băng cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN 01/2022/PL-BA Còn hiệu lực
25/06/2022

1794 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,07m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1795 Băng cuộn y tế 3 con nai 1m8 x 0,085m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1796 Băng cuộn y tế 3 con nai 2m x 0,09m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1797 Băng cuộn y tế 3 con nai 2m5 x 0,09m TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

1798 Băng cuộn y tế các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2304 PL-TTDV Công Ty Lợi Thành (TNHH) Còn hiệu lực
30/12/2020

1799 Băng cuộn y tế dính chặt - tháo dễ dàng Nexcare™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191615 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

1800 Băng cuộn y tế Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 17/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
12/05/2020