STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3031 Banh dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 613/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

3032 Banh farabeuf nhỏ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

3033 Banh khớp háng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 403/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

3034 banh khớp háng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 323/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
10/04/2023

3035 Banh má TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191482 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
06/02/2020

3036 Banh mí mắt dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 477/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

3037 Banh miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 542/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

3038 Banh Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-46/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

3039 Banh miệng, nong tai, nong mũi, gương soi hầu, đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191432 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

3040 Banh mở miệng kiểu Jenning TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 999/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/09/2020

3041 Banh môi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191482 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
06/02/2020

3042 Banh môi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 130/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH Còn hiệu lực
13/04/2021

3043 Banh môi hai đầu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

3044 Banh môi trên dưới của răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

3045 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190093.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/03/2020

3046 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04260917 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
16/04/2021

3047 Banh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04260917 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
16/04/2021

3048 Banh mũi/ tai dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 413/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

3049 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 581/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/12/2019

3050 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 945/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

3051 Banh ngực phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 37/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/08/2022

3052 Banh ngực trẻ em FINOCHIETTO 75/18/20 mm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 57.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ MINH Còn hiệu lực
20/12/2019

3053 Banh nong hậu môn TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 39.2/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/07/2022

3054 Banh phẩu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HMC001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE Còn hiệu lực
01/07/2019

3055 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 492/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
29/11/2019

3056 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 666/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

3057 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190066.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
09/01/2020

3058 Banh phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 682/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/04/2020

3059 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200433 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2020

3060 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210177 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/03/2021