STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3061 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0110/22/HMC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

3062 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-55-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

3063 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 503/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
01/11/2023

3064 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 015/2024/CV-ĐC Còn hiệu lực
21/03/2024

3065 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0105/22/HMC/PCBPL-BYT Đã thu hồi
07/06/2022

3066 Banh phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEALTH MEDICAL CARE 0108/22/HMC/PCBPL-BYT Đã thu hồi
29/08/2022

3067 Banh phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV005c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

3068 Banh phẫu thuật não các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV004f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

3069 Banh phẫu thuật nhãn khoa sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 09/2023/DTG-RA-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

3070 BANH PHẪU THUẬT TAI 9 CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0811/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

3071 BANH PHẪU THUẬT TAI 9 CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH A&N INTERNATIONAL 0911/2022/PL TTBYT Còn hiệu lực
25/11/2022

3072 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 930/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

3073 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 929/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

3074 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 200/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

3075 Banh phẫu thuật thần kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 201/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
08/12/2022

3076 Banh phẫu thuật tuyến tiền liệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 300/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

3077 Bánh phôi nha khoa Zirconia-Nacera TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018558 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS DENTAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

3078 Banh sọ não các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
28/10/2020

3079 Banh sừng trâu (size 40mm,60mm,80mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

3080 Banh sườn cho phẫu thuật tim ít xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 845/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

3081 Banh tâm nhĩ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 507/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/11/2023

3082 Banh tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

3083 Banh tử cung sử dụng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0174/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
18/09/2021

3084 Banh tự giữ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 420/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/10/2019

3085 Banh tự giữ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 582/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2019

3086 Banh tự giữ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 056/2024/CV-ĐC Còn hiệu lực
21/03/2024

3087 Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 948/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
16/08/2021

3088 Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 502/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
27/10/2023

3089 Banh và móc phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2023-73/PLTTBYT Còn hiệu lực
15/05/2023

3090 Banh vén rễ thần kinh các loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV003g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019