STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3121 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 117CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
10/07/2019

3122 BAO CAO SU TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Còn hiệu lực
12/07/2019

3123 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 144-PQB/170000029/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Scrum Việt Nam Còn hiệu lực
19/08/2019

3124 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 658 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GOLDCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2019

3125 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181688.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Còn hiệu lực
22/10/2019

3126 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018377/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH Còn hiệu lực
31/10/2019

3127 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180892.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BMV VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

3128 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 246-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH DERMOCOS PHARMA Còn hiệu lực
14/11/2019

3129 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 25/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm SUM Còn hiệu lực
28/11/2019

3130 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 102 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/12/2019

3131 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2795 PL Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2019

3132 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200365 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Còn hiệu lực
19/06/2020

3133 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 624/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ Còn hiệu lực
29/06/2020

3134 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3369 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
21/07/2020

3135 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3369 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
21/07/2020

3136 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 656- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế IT Còn hiệu lực
22/07/2020

3137 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 940/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
06/08/2020

3138 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0469PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE Còn hiệu lực
26/08/2020

3139 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Còn hiệu lực
17/09/2020

3140 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 56-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
18/09/2020

3141 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3448 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm V&S Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2020

3142 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200662 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

3143 BAO CAO SU TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 597.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ JILI Còn hiệu lực
11/11/2020

3144 BAO CAO SU TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 597.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ JILI Còn hiệu lực
11/11/2020

3145 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1726/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Còn hiệu lực
13/11/2020

3146 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 64-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2020

3147 Bao cao su TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

3148 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐỨC THÀNH Còn hiệu lực
07/01/2021

3149 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 14021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA Còn hiệu lực
29/01/2021

3150 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210106 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/02/2021