STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3151 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 083-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021

3152 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 084-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
23/03/2021

3153 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1145/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
25/03/2021

3154 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 64.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU YIMING Còn hiệu lực
27/03/2021

3155 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021077/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK VÀ THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG XANH Còn hiệu lực
07/04/2021

3156 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 15-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
19/04/2021

3157 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
29/05/2021

3158 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3159 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3160 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3161 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3162 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3163 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3164 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3165 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3166 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3167 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3168 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3169 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 930_1_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDICO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/06/2021

3170 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021199A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDPACK PLUS Còn hiệu lực
22/06/2021

3171 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210485-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Còn hiệu lực
15/07/2021

3172 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 38721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN MINH Còn hiệu lực
23/07/2021

3173 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021325A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM SƠN Còn hiệu lực
09/08/2021

3174 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MSMEDI VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/09/2021

3175 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3772021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MSMEDI VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/09/2021

3176 Bao cao su TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 440.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2021

3177 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 944/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Soduphar Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

3178 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 332/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO MON Còn hiệu lực
05/10/2021

3179 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021412DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
29/10/2021

3180 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181944 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
09/11/2021