STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3181 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 944/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Soduphar Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

3182 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 332/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO MON Còn hiệu lực
05/10/2021

3183 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021412DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP Còn hiệu lực
29/10/2021

3184 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181944 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
09/11/2021

3185 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
12/11/2021

3186 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3187 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3188 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3189 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3190 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 32-2021/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
07/12/2021

3191 Bao cao su TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 376-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty liên doanh Medevice 3S Còn hiệu lực
24/12/2021

3192 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
03/01/2022

3193 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210958-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần BMV Việt Nam Còn hiệu lực
05/01/2022

3194 Bao Cao Su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2460/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/01/2022

3195 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VITA SIGNATURE 1901 PL-VS/ 2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

3196 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3197 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3198 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FULL WELL TRADING VIỆT NAM 01/2022/KQPL Còn hiệu lực
23/02/2022

3199 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0490/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

3200 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 308/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

3201 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA 01-22/PLTTBYT-DEL Còn hiệu lực
09/05/2022

3202 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA 02-22/PLTTBYT-DEL Còn hiệu lực
09/05/2022

3203 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CAO SU Y TẾ TÂN CUỘC SỐNG 40/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

3204 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 2705/2022/TANCUONG Còn hiệu lực
27/05/2022

3205 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 40/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2023

3206 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MSMEDI VIỆT NAM 2406/22/MSME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

3207 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MSMEDI VIỆT NAM 2406/22/MSME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

3208 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN 20180568-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/07/2022

3209 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS 01/2022/PL/SFT Còn hiệu lực
13/07/2022

3210 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG LỘC 01/2022/BPL-KL Còn hiệu lực
25/07/2022