STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3241 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM 04032022/PL-SUM Còn hiệu lực
20/04/2023

3242 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 01.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

3243 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 04/PL Còn hiệu lực
13/03/2023

3244 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 05/PL Còn hiệu lực
17/03/2023

3245 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2767A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

3246 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERD CONSUMER 01-2023/PCBPL-MD Còn hiệu lực
22/03/2023

3247 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERD CONSUMER 02-2023/PCBPL-MD Còn hiệu lực
22/03/2023

3248 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2971A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

3249 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 01/PL- XTOYVN Còn hiệu lực
29/03/2023

3250 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 01/PL Còn hiệu lực
10/04/2023

3251 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 022023/PL-KKVN Còn hiệu lực
13/04/2023

3252 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE Còn hiệu lực
17/04/2023

3253 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM 05032022/PL-SUM Còn hiệu lực
20/04/2023

3254 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 742/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2023

3255 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3256 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1497/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
18/05/2023

3257 bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 1905/2023/CLS-ASIA Còn hiệu lực
19/05/2023

3258 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROI VIỆT NAM 01-2023/ROI-PL-TTBYT Còn hiệu lực
25/05/2023

3259 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 06/PL Còn hiệu lực
01/06/2023

3260 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 758/180000028 Còn hiệu lực
14/06/2023

3261 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 052023/PL-KKVN Còn hiệu lực
22/06/2023

3262 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH MY 01/2023/PL_HM Còn hiệu lực
30/06/2023

3263 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/20/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3264 BAO CAO SU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HITACHI 0107/23/KN Còn hiệu lực
13/07/2023

3265 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OIO VIETNAM OIO-01-KQPLYT Còn hiệu lực
27/07/2023

3266 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 682023-XT/680000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2023

3267 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
29/07/2023

3268 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 11.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

3269 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 07/PL Còn hiệu lực
11/09/2023

3270 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 1104/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/11/2023