STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
3271 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 02/PL Còn hiệu lực
29/11/2022

3272 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP XNK Á CHÂU 1205/2022/PPL-ASIA Còn hiệu lực
08/12/2022

3273 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 011222/PL-KKVN Còn hiệu lực
07/12/2022

3274 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Invi sens Còn hiệu lực
19/12/2022

3275 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/PL-Invis Lubri Còn hiệu lực
14/03/2023

3276 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/PL Fethelite Còn hiệu lực
14/03/2023

3277 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/PL Fethelite Ultima Còn hiệu lực
14/03/2023

3278 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Kingtex Còn hiệu lực
14/03/2023

3279 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Pleasuremax Còn hiệu lực
15/03/2023

3280 Bao cao su TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Performa Còn hiệu lực
15/03/2023

3281 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Strawberry Còn hiệu lực
15/03/2023

3282 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Chocolate Còn hiệu lực
15/03/2023

3283 Bao cao su TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08122022/Jeans Còn hiệu lực
15/03/2023

3284 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION 01-2022/PCBPL-GD Còn hiệu lực
29/12/2022

3285 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION 02-2022/PCBPL-GD Còn hiệu lực
29/12/2022

3286 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 03/PL Còn hiệu lực
31/12/2022

3287 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION 03-2022/PCBPL-GD Còn hiệu lực
03/01/2023

3288 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM 04032022/PL-SUM Còn hiệu lực
20/04/2023

3289 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 01.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

3290 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 04/PL Còn hiệu lực
13/03/2023

3291 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH 05/PL Còn hiệu lực
17/03/2023

3292 Bao Cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2767A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

3293 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERD CONSUMER 01-2023/PCBPL-MD Còn hiệu lực
22/03/2023

3294 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERD CONSUMER 02-2023/PCBPL-MD Còn hiệu lực
22/03/2023

3295 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2971A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023

3296 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN 01/PL- XTOYVN Còn hiệu lực
29/03/2023

3297 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM 01/PL Còn hiệu lực
10/04/2023

3298 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KK VIỆT NAM 022023/PL-KKVN Còn hiệu lực
13/04/2023

3299 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG 202303/GOLDENCHOICE Còn hiệu lực
17/04/2023

3300 Bao cao su TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM 05032022/PL-SUM Còn hiệu lực
20/04/2023